Article

LT

31 mei 1934: grondbeleid: decreet regelt verwerving van gronden

ID: 193405311499

onbeheerde gronden kunnen worden overgedragen van de Staat aan particulieren mits een grondig onderzoek naar de rechten van de inlanders.

INFORCONGO 1960: 200

HARROY 1949: 345 zegt hierover dat de autochtonen direct met de kandidaten konden onderhandelen, iets wat, volgens een uitspraak van Ryckmans in 1939, op termijn de inboorlingen in reservaten zou doen belanden: "immanquablement cantonner les indigènes dans des réserves".

Land: COD