Article

LT

grondbeleid: kortere procedure voor terreinen < 2 hectare

ID: 193605081788

"Ingevolge de vereiste formaliteiten, waarborgen en controlemaatregelen, nemen dergelijke onderzoeken (cfr. 31/5/1934) lange tijd in beslag en zijn ze zeer ingewikkeld. Voor terreinen met een maximum oppervlakte van twee hectare, bepaalt het decreet van 8 mei 1936 echter een meer eenvoudige en kortere vorm."

INFORCONGO 1960: 200

Land: COD