Article

LT

grondgebied Congo: voor 11,5% in concessie gegeven

ID: 190811158824

Op het ogenblik van de overname door België was reeds 11,5 % van het grondgebied of 27.100.000 ha in concessie gegeven, waarvan 15.000.000 ha aan de Compagnie du Katanga, en dat voor 99 jaar. Later werd dat teruggebracht tot 16.900.000 ha via akkoorden met de concessiehouders. De concessies waren alle gelegen in de interessantse gebieden: Kivu, Katanga, Mayumbe, etc.

HARROY 19490006: 343

zie ook de Parlementaire Documenten waar we een opsomming vonden

Land: COD