Article

LT

7 augustus 1956: Shinkolobwe uraniummijn 1ste keer bezocht door journalisten

ID: 195608071499

CHOME 1966: 31 vermoedt dat de pers deze keer toch werd toegelaten omdat de mijn zo goed als uitgeput was en op sluiten stond.

Land: COD