Article

LT

Leopold II meldt aan de mogendheden dat hij souverein van EIC wordt en dat de EIC eeuwig neutraal zal zijn

ID: 188508016983

Land: COD