Article

LT

1664 tot 1676: Brugse Vaart verlengd tot Oostende

ID: 166400001462

DECAVELE 1977: 23

VAN WERVEKE (19410027: 167) zegt hierover: Na de verovering van Duinkerken (1658) door de Fransen bood alleen Oostende nog een uitkomst. Eerst en vooral diende echter de haven in verbinding gebracht met de bestaande binnenwateren. Dit bereikte men door een nieuw kanaal te graven tussen Plasschendale en de kreek ten oosten van de stad. Een sluis te Slijkens hield het zee- en het kanaalwater gescheiden.

Dit is dus een typisch voorbeeld van een kanaal dat om politieke en militaire redenen werd gegraven. Het kanaal moest een nieuwe uitweg naar zee verschaffen.

Land: BEL