Article

LT

9 december 1894: Daens tot volksvertegenwoordiger gekozen

ID: 189412091578

"De verkiezing van priester Alfons Daens tot volksvertegenwoordiger op 9/12/1894 was een spoorslag voor de demokraten; wat in Aalst verwezenlijkt was, kon elders niet onmogelijk zijn." uit: WILS Lode (1969), Het Daensisme - De opstand van het Zuidvlaamse platteland. Leuven: Davidsfonds. Blz. 175.

Land: BEL