Article

LT

1890: Leopold II bemoeit zich met kerkelijke inrichting: Witte Paters moeten wijken voor Scheutisten

ID: 189000009924

Datum is benaderend.

"Toen greep door bemoeiïng van Koning Leopold II een algehele reorganisatie der Kongolese missie plaats. De Witte Paters moesten ten voordele der Scheutisten grote gebieden ontruimen. Binnen de grenzen van de Kongostaat bleef hun slechts het provikariaat Opper-Kongo."

19550000 31 19550031 19550031 X PIL Walter oblaat Zegezang van het kersten Vlaanderen - Epos der Vlaamse missionarissen. Blz. 69

Land: COD