Article

LT

16 tot 21 juli 1823: landbouwcommissie te Brussel bijeen: woeste gronden ontginnen

ID: 182307160865

inzonderheid hield deze vergadering zich bezig om maatregelen te beramen tot bevordering van de ontginning van eenige honderd-duizende bunders woeste gronden; maatregelen, strekkende zoowel om de verkrijging van deze gronden, en den overgang van gemeenten- en markten-gronden in partikulieren eigendom gemakkelijk te maken, als om de bebouwing derzelve, door krachtdadige aanmoedigingen van het Gouvernement en ontheffing van lasten, te bevorderen.

bron: 19060001, VLIEBERGH E., De landelijke bevolking der Kempen gedurende de 19de eeuw. Bijdrage tot de economische geschiedenis. p. 155

Land: BEL