Article

LT

1842: kanalen graven in Kempen bij wet beslist - belasting op boordeigenaars houdt ontginning echter tegen

ID: 184209298822

De wet van 29 september 1842 besliste dat de Kempische kanalen zouden gegraven worden, maar zij bevatte eene bepaling die het aankopen van woesten grond lange jaren min of meer in de weg stond; aanpalende eigendommen tot op 5.000 meters diepte zouden eene bijzondere belasting moeten betalen: die gronden immers moesten het meest winnen bij de nieuwe waterwegen. Die belasting werd niet geheven en in 1859 werd ze afgeschaft, maar intusschentijd had ze veel opspraak verwekt en liefhebbers afgeschrikt gronden te koopen, daaraan onderworpen.

19060001 VLIEBERGH E., De landelijke bevolking der Kempen gedurende de 19de eeuw. Bijdrage tot de economische geschiedenis. p. 156-157

bron

Land: BEL