Article

LT

1849: landbouwkolonie te Lommel ingericht

ID: 184911216611

Ingevolge de stemming der wet van 25 maart 1847 over de ontginning der woeste gronden, besloot het KB van 21/11/1849 het oprichten te Lommel eener landbouwkolonie met het doel volksbeplantingen der Kempen te begunstigen. Deze proef leidde algauw tot eene volledige mislukking ten gevolge der ziekten die de kolonisten aantastten, en der geringe opbrengsten der teelten. De kolonie werd verkocht. Deze kolonie moest bevatten: eene kerk, eene pastorij en twintig kleine landbouwuitbatingen.

19300015 X VANDER VAEREN J. De voornaamste feiten uit eene eeuw geschiedenis van den Belgischen landbouw 1830-1930, blz. 33

Land: BEL