Article

LT

17 maart 1797: verkoop (openbaar) Alden Biezen (Bilzen) openbaar verkocht aan Guillaume Claes uit Hasselt

ID: 179703175555

Nadat op 1 0ctober 1795 de Oostenrijkse Nederlanden en het prins-bisdom Luik bij Frankrijk waren ingelijfd, brak een tijd met radicale vernieuwingen aan. Eén van die maatregelen was het sluiten van de kerken en het verbeurd verklaren van kerkelijke goederen. Zo ook landcommanderij Alden Biesen. Hoge oorlogskosten noopten de Fransen de vele aangeslagen goederen te verkopen. In Maastricht werd het op 17 maart 1797 in het openbaar verkocht. De Hasseltse exburgemeester Guillaume Claes kocht het voor de prijs van 51.600 frank en de omliggende domeinen gingen voor 170.000 livres (Franse ponden) over naar de nieuwe eigenaar. Deze bezat reeds de abdij van Herkenrode en het Augustijnenklooster in Hasselt. Jonkheer Armand Roelands du Vivier (1189-1974) en afstammeling van Guillaume Claes, was de laatste privé eigenaar en verkocht het domein aan de Belgische staat.

In 1819 kon Guillaume Claes de grondbelastingen niet meer betalen en besloot een loterij te organiseren met als hoofdprijs, jawel, Alden Biesen. Het werd geschat op een waarde van 251.284 gulden en Claes maakte 80.000 loten voor een prijs van 3 gulden per stuk. Het dagloon van een werkman bedroeg toendertijd 1 gulden per dag. Een groot deel van de loten bleef onverkocht. Op 30 april 1822 werd op het stadhuis van Maastricht het winnende nummer 66996 getrokken. Het verhaal wil dat een eenvoudige schoenmaker het winnende lot had, maar zich geen raad wist met zijn nieuwe bezit. Hij was dan ook blij zijn lot te kunnen verkopen voor 2000 gulden. De koper was Claes zelf.

http://www.clerx.nl/genealogy/landcomm.htm (20040906)

Definitie 'landcommanderij': Een aan een klooster toebehorend huis of uithof voor tijdelijk gebruik afgestaan aan leden van een geestelijke ridderorde (Van Dale).

zie ook 19880219: 101

Land: BEL