Article

LT

WET gestemd tot afschaffing van de Belgische kloosters + opmaak lijst gronden

ID: 179609011875

Artikel 1 luidde als volgt: "De kloosterorden en reguliere congregatieën, abdyen, prioryen, kanoniken-regulier, kanonikessen en generaelyk alle religieuse huysen of stigtingen van beyde geslagten zyn afgeschaft in de negen departementen, vereenigd door de wet van den 9 Vendémiaire laetstleden." De ontvangers der nationale goederen moesten eenen staat opmaken van al het goud- en zilverwerk, van de boeken, handschriften, schilderijen en oudheden, die in de kloosters voorhanden waren, en de titels eischen van al hunne roerende en onroerende goederen. (18920006: 82)

zie ook 19970041: 331

zie ook 19340017: 30 die eraan toevoegt dat "De fiscale beambten wilden die wet op de begijnhoven ook toepassen en er beslag op leggen."

zie ook Pasinomie, t. VII, p. 387: loi du 15 fructidor an IV

zie ook 19330012: 197 maakt een fout bij de omzetting en plaatst de wet op 1/9/1795

zie ook 19920050: 37

zie ook 19730052: 5

zie ook 19940165: 229

zie ook 19800058: 202

zie ook 19790120: 37 stelt dat 350 kloosters werden afgeschaft.

Land: BEL