Article

LT

15 mei 1784: uitdrijving monniken Sint-Sixtus (Birgittijnen) (Westvleteren) - de gebouwen werden nadien afgebroken

ID: 178405158784

Onder het bewind van de Oostenrijkse Habsburgers, meer bepaald onder Keizer Jozef II, kwam een einde aan de bewoning van Sint-Sixt door de Birgittijnen, die meer dan anderhalve eeuw had geduurd. Jozef II drong een reorganisatie van het kerkelijk leven op en ging bij decreet zelfs over tot de opheffing van de contemplatieve Orden. De monniken werden verplicht opnieuw "in de wereld" te leven nadat hun een soort steungeld was toegekend. Verzoekschriften aan de overheid te Brussel gericht door de bevolking, de pastoors en de paters zelf om deze maatregel ongedaan te maken, vonden geen gehoor.

Op dat ogenblik verbleven te Sint-Sixtus acht priesters-monniken, drie lekebroeders en drie novicen. De monniken zagen zich genoodzaakt op 15 mei 1784 het klooster te ontruimen, dat kort daarop met de hele inboedel werd verkocht. De gebouwen werden afgebroken en het materiaal werd gerecupereerd.

http://www.sintsixtus.be/nl/index2.html (20040915)

Land: BEL