Article

LT

1755: edict: landbouwbedrijf in Henegouwen mag niet groter zijn dan 80 ha (70 bunderen/bonniers)

ID: 175512028842

19830039: 74 stelt dat de maatregel zonder gevolg bleef

19700109: 26 geeft de exacte datum van de Ordonnantie en preciseert dat het enkel over Henegouwen gaat. "Dès le 2 décembre 1755 on vit paraître une ordonnance précisant que les fermiers hennuyers pourraient disposer au maximum de 70 bonniers (ca. 80 hactares), à savoir environ 60 bonniers de terres arables et 10 bonniers de pâturages et de jardins." De Centrale Regering dringt er bij de andere staten op aan om deze ordonnantie eveneens uit te vaardigen maar Brabant en Namur verzetten zich daartegen, argumenterend dat zulks een aanslag op de privé-eigendom en op het zelfbeschikkingsrecht inhoudt. Vandenbroeke stelt dat de maatregel in Henegouwen wel degelijk effect heeft gehad en dat Centrale regering er bij de andere provincies bleef op aandringen om ze eveneens in te voeren.

Land: BEL