Article

LT

11 november 1796: uitdrijving abdij Affligem

ID: 179611111977

bron: VERLEYEN Wilfried, De abdijgebouwen van Affligem 1063-1796, in: Ascania, jg 16, lente 1973, nr 1-2. Dit uitgebreide artikel geeft een gedetailleerde beschrijving van de gebouwen, de uitgevoerde bestellingen, uitbreidingen, enz. met plannetjes, gravures en foto's in ZW.

De exacte datum vonden we in bron 20020039: 6, die nog vermeldt: "De Franse Revolutie maakte brutaal een einde aan deze late bloei door de uitdrijving van de monniken op 11 november 1796. De abdij werd van staatswege gesupprimeerd. De communiteit telde toen 33 religieuzen, waarvan er 20 in Affligem verbleven en 13 in de twee afhankelijke priorijen van Neerwaver en Bornem, in de parochies van Waver en Opdorp en in de refuge te Brussel. De gebouwen, bezittingen en gronden werden aangeslagen en verkocht. Het oude domein, dat toen nog meer dan 8.000 ha bedroeg en bestond uit o.m. een veertigtal boerderijen, ging volledig verloren."

zie ook: 19730037: 52

zie ook kaartboek 20030014: 10

zie ook 19530048: 208

Land: BEL