Article

LT

1 februari 1797: uitdrijving abdij Park Heverlee (24 kloosterlingen waren aanwezig)

ID: 179702018273

19730034: 50

In dit werk is het niet duidelijk of het hier om de datum van de betekening dan wel om de effectieve uitdrijving gaat.

19790120 : 37 stelt wel duidelijk dat op 1/2/1797 de uitdrijving van 24 kloosterlingen plaatsgreep.

Land: BEL