Article

LT/MERS

8 november 1796: uitdrijving 12 kloosterlingen uit abdij Grimbergen

ID: 179611082545

De plagerijen van Jozef II leiden tot de Brabantse Omwenteling (1780), wat een moeilijke tijd betekent voor de abdij. Tijdens de Franse overheersing worden op 8 november 1796 12 kloosterlingen uit de gebouwen gezet. De gebouwen, in 1798 openbaar verkocht, worden in 1816 afgebroken. De abdijkerk, die ook parochiekerk was, blijft gespaard. De weinige goederen, nog in het bezit van de abdij, worden in 1829 in beheer gegeven aan Alexander Van den Bergen, pastoor van Wemmel. Op het stuk grond gekocht in 1831 bouwt hij een nieuw klooster, een pand met op de verdieping een tiental cellen. Verkozen tot overste mag hij al in 1835 twee novicen opnemen. In 1840 wordt de abdij van Grimbergen officieel heropgericht.

http://www.kerkgrimbergen.be/geschiedenis01.html#e (20040921)

bron 19780059 vermeldt 7 november 1796

bron 19900061 vermeldt 8 november 1796

bron 19780075 vermeldt 8 november 1796

Land: BEL