Article

LT

23 december 1796: verkoop abdijgronden Affligem

ID: 179612231462

19710036 F OCKELEY Jaak Het Affligems kloosterdomein in de 18e en 19e eeuw in: Ascania, Driemaandelijks Tijdschrift over Asse, zijn streek en zijn mensen (uitgave van de Heemkring 'Ascania'), jg 14, zomer 1971, nr 2, pp. 33-49. "Op 23 december 1796 werd te Brussel het abdijbezit van Affligem aan burger Jean Guéroult verkocht en het bleef tot 1869-70, toen de monniken uit Dendermonde naar Affligem weerkeerden, totaal in vreemde handen. Dit door de abdij rechtstreeks uitgebate kloosterdomein was natuurlijk maar een klein onderdeel van het abdijbezit, dat op het einde van de 18de eeuw een totale opp. besloeg van: 6911 ha (hoeven en afzonderlijke percelen) + 1351 ha (reeds ontgonnen en nog bestaande bossen) = 8262 ha. Affligem was hiermee trouwens de rijkste abdij in de Nederlanden." (p. 37)

zie ook 19530048: 209 > "Op 23/12/1796 werd de abdij te Brussel voor een spotprijs aan een Fransman verkocht, die reeds drie jaar daarop verschillende vijvers, het bisschoppenhuis, de brouwerij, de windmolen, de schuren en stallen, de grote boomgaard, enz. verder verkocht."

Land: BEL