Article

LT

23 januari 1797: uitdrijving abdij van Roosenberg (Waasmunster)

ID: 179701236237

Gesticht in 1238 door 4 zusters van St Victor in Parijs.

Kanunikessen (?), meestal tot de adel behorend.

"Kort na de verjaging volgde de verkoop van het "nationale goed" van Roosenberg."

"Altaren, schilderijen, kerkmeubelen werden op 23 september 1797 openbaar verkocht voor spotprijzen en weldra begon de afbraak van de prachtige abdijgebouwen. In 1825 werden de laatste puinen weggeruimd en naar de zeedijken vervoerd."

19730037: 248-252

19300025

Land: BEL