Article

LT

17 maart 1798: verkoop 2 Averbode (kerk, binnenplein, provisorij, stallingen, koetshuizen) maar later ongeldig verklaard

ID: 179803178341

"Op 17 Maart (1798) werd de vierde kavel (...) te koop gesteld en eveneens door dezelfde 4 personen aangeworven. Daar de kopers echter in gebreke van betaling bleven, werd de verkoop ongeldig verklaard bij besluit van 23 Mei."

19200007: 270

Land: BEL