Article

LT

26 januari 1798: verkoop gronden abdij Averbode

ID: 179801268864

"Op 26 januari (1798) kochten de genaamden Veydt, de Vroom en Snoeckx bij opbod de 16 bunders land, uitmakende de zoogeheeten 'Honincksdriesch' en de 'Steengroef', welke zij vier dagen later weer verkochten aan de vier burgers voornoemd." Bedoeld worden Neys, Joniaux, Beau en Pirlet.

19200007: 270

Land: BEL