Article

LT

11 februari 1797: verkoop Sint-Bernardusabdij Hemiksem als zwartgoed

ID: 179702111475

"Den 11n Februari 1797 werd ze, op bevel van de Fransche machthebbers, als zwart goed verkocht. Men was er nochtans in geslaagd de kunstschatten tijdig te bergen. ook de bibliotheek werd gered. Hierop legden de Hollanders echter beslag in 1824. De resteerende gebouwen werden achtereenvolgens benut als militair hospitaal, verbeter- en tuchthuis, krijgsdepot. In 1914 werden er duizenden rekruten geëquipeerd." (99990030: 43)

Land: BEL