Article

LT

juli 1783: kloosters: von Kaunitz vraagt in rapport opheffing cisterziënzerorde

ID: 178307005511

maar de Geheime Raad neemt deze orde in bescherming omdat ze steun verleent aan arbeiders en armen

19050005: 380

Land: BEL