Article

LT

GRONDBELASTING (impôt foncier) geregeld bij wet; het is een 'impôt de répartition'

ID: 179811231478

"impôt direct de répartition assis sur le revenu net de la propriété immobilière"

Maar ook: "A ces exceptions, la loi du 3 frimaire an VII en ajouta une au profit des domaines nationaux non productifs de revenus. C'est que les répartiteurs avaient surchargé à l'envi les domaines de l'Etat. Ainsi à Paris, le tiers de la contribution foncière, dit M. Stourms, portait sur le Dôme du Panthéon, les tours de Notre-Dame, le jardin des Tuileries, les promenades, les boulevards, etc." Commentaar LT: wellicht wilden de burgerlijke 'répartiteurs' door deze 'kunstgreep' de belastingdruk op de burgerij verlichten; het spreekt vanzelf dat een overdreven belasting op de staatsgoederen geen oplossing is voor het budget! Bovendien kunnen we stellen dat door zo'n regeling het gros van de belastingdruk wordt afgewenteld op de streken buiten Parijs (la province). Omdat het een 'impôt de répartition' was bepaalde de wetgever elk jaar enkel de globale som die de grondbelasting moest opbrengen. Vervolgens werd die globale som verdeeld over de departementen, en verder over de kantons en de gemeenten. Die verdeling gebeurde op basis van de netto-inkomsten van de onroerende goederen in elk van de departementen MAAR de wetenschap daarover was zeer onvolledig en dikwijls nog gebaseerd op gegevens vanuit het Ancien Régime en bovendien nog niet aangepast aan de nieuwe administratieve indelingen. Dat leidde tot grove onrechtvaardigheden en een regen van klachten.

19070006: 197-199 en 790

Land: BEL