Article

VRANCKEN Lutgart

10 november 1796: uitdrijving klooster Danebroek (Tienen) - onder Jozef II was dit klooster reeds afgeschaft maar de nonnen keerden weer tijdens de Brabantse Omwenteling

ID: 179611108741

Van: Lutgart Vrancken [mailto:lutgart.vrancken.toreke@skynet.be]

Verzonden: donderdag 16 december 2004 12:11

Aan: eddy_debaets@skynet.be

Onderwerp: Klooster van Danebroek

Geachte heer,

In de eerste plaats wens ik mij te verontschuldigen voor mijn laattijdig antwoord, maar uw mail heeft een hele (bizarre) weg afgelegd voor hij

uiteindelijk bij mij terecht kwam. Ik kan uw vragen betreffende het Danebroekklooster van Tienen beantwoorden.

Het werk 'Thuis in Thienen' van Paul Kempeneers geeft een volledig overzicht van de geschiedenis van deze kloosterstichting. Dit komt in

korte bewoordingen op het volgende neer:

Het oorspronkelijke klooster was een leprozerij die zich buiten de muren van de stad bevond (vrijwel op de grens van de stad Tienen en de huidige deelgemeente Kumtich). Er is een vermoeden dat de stichting van de leprozerij rond 1200 plaats vond, maar dit kan niet worden bevestigd. De eerste vermelding in het archief dateert van 26 maart 1274 (nieuwe

stijl). Het betreft een schenking van een jaarlijkse cijns aan een zuster van het leprozennhuis. In 1578 werd dit klooster verwoest. Na de verwoesting verhuisden de nonnen naar de binnenstad. (Kempeneers, p. 976-977).

Aanvankelijk verbleven zij hier in particuliere woningen. Toen werd hun beweging ook hervormd. Zij namen de regel van de H. Augustinus aan, er werd een overste aangesteld en het aantal nonnen (dat oorspronkelijk slechts 5 was) breidde zich uit. De zusters bleven zich echter wel, zij het eerder beperkt, met de zorg voor melaatsen bezighouden. Op 17 augustus 1598 verwierven zij een eigen huis op de hoek van de huidige Danebroekstraat en de huidige Dr.Geensstraat. In de loop van de eeuwen werd ook hun bezit groter.

Op 2 mei 1783 werd de kloostergemeenschap ontbonden ten gevolge van het decreet van Jozef II betreffende de 'onnutte' kloosters (na het verdwijnen van de melaatsheid in onze streken deden zij immers niet meer aan ziekenzorg). Tijdens de Brabantse omwenteling namen de nonnen hun gebouwen tijdelijk opnieuw in bezit. De definitieve afschaffing volgde

op 10 november 1796. Op 25 november 1796 werd hier zelfs een brigade gendarmen ondergebracht, die later naar het Bogaardenklooster zou verhuizen. Het klooster en de blekerij werden op 22 maart 1797 openbaar verkocht aan François Regnier, de opzichter van het levensmiddelenmagazijn van de Franse troepen. Het domein werd vrijwel onmiddelijk in grote loten verder verkocht. Er is nog een stuk van het hoofdgebouw bewaard. Dit is nu een privéwoning die zich in de Dr. Geensstraat nr. 22 bevindt (Kempeneers, p. 124-133).

Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest en groet u

Lutgart Vrancken

Stadsarchief Tienen

Land: BEL