Article

LT

18 augustus tot 16 september 1796: petitie van Van Gansen pro behoud geestelijkheid

ID: 179608181463

Protestschrift op het ogenblik dat te Parijs onderhandeld wordt over het afschaffen van de Belgische kloosters onder het voorwendsel dat de kloosterlingen zelf dit verlangden.

19670048: 7-8

zie ook 18970002: 267

Land: BEL