Article

LT

1815: teruggave kunstwerken: Commission pour la Remise et la Conservation des Objets d'Art recouvrés sur la France

ID: 181500007823

Deze commissie werd opgericht om de uit de kerken en andere plaatsen weggevoerde kunstwerken terug te bezorgen aan de eigenaars.

19300020: 35

Land: BEL