Article

LT

1 september 1800: decreet van Napoleon: kunstwerken moeten over musea verdeeld worden

ID: 180009017841

Het betrok hier ook de uit België weggevoerde kunstwerken. De toepassing van dit decreet bemoeilijkte later de restitutie.

19300020: 35

Land: FRA