Article

LT

3 november 1796: boedelbeschrijving abdij Sint-Michiels (Antwerpen)

ID: 179611030964

"Op 3 november 1796 reeds had men met geweld een inventaris opgemaakt, en nog in ditzelfde jaar was de bibliotheek al leeggehaald geworden. In 1797 waren naar de abdij vele boeken van St Bernardusabdij te Hemiksem met schepen aangebracht geworden en met wagens naar St Michiel gevoerd."

Bron: 19550047: 185

Land: BEL