Article

LT

1774: QUESNAY François - grondlegger van de fysiocratie en kringloopidee - overlijdt te Versailles. R.I.P.

ID: 177400006391

kerngedachte: enkel de grond geeft aan de mens meer terug dan zij van hem krijgt; grond levert dus een netto produkt op; de landbouwers behoren dus tot de echte rijkdom van een Natie.

19850064: 271-272

François Quesnay werd in 1694 geboren in Mér (île de France). 2).

Hij studeerde medicijnen in Parijs en vestigde zich als arts in Montes, een wijnstreek.6). Later werd hij hofarts van Lodewijk XV en lijfarts van Madame de Pompadour. Quesnay's bekenste werk is het "Tableau Economique, eind 1759 geschreven voor Lodewijk XV.6).

Quesnay kwam op het economische kringloopidee, doordat hij de economische processen (financiële transacties) vergeleek met de bloedsomloop. Hij behoorde dan ook tot de school van de fysiocraten, die bij hun denken uitgingen van de natuurlijke ordening. Alleen de

opbrengsten van de natuur zouden in hun ogen productief zijn. Zo werd alleen agrarische arbeid als productief beschouwd, hetgeen wel een heel beperkte visie was.Quesnay behoort ook tot de "klassieken", die uitgingen van een zo groot mogelijke vrijheid voor

het economisch proces ("laisser-faire et laisser-aller et le monde va de lui-même").

De grote verdienste van Quesnay is geweest dat hij niet langer de handel en de ruil van goederen, maar de productie als voornaamste object van studie der economie beschouwde. Hiermee heeft hij de basis gelegd voor de economie als wetenschap.

Latere geleerden zoals Adam Smith en Karl Marx hebben openlijk erkend dat zij de geestelijke erfgenamen waren van Quesnay.

Quesnay overleed in 1774 te Versailles.

http://www.xs4all.nl/~mkalk/quesnay.htm (20060117)

Land: FRA