Article

LT

kadaster: reglement bewaring aangepast en verfijnd bij KB van 26 jul 1877

ID: 187707262085

het reglement is te vinden in de bijlage bij dat KB.

Dit reglement bleef geldig tot 1960 (en wellicht nog daarna; onze bron is van 1960)

19600061: 9

Land: BEL