Article

LT

21 mei 1873: goedkeuring oprichting dynamietfabriek te Arendonk

ID: 187305214573

de aanvrager, ingenieur Jozef Marçais uit Parijs, had de fabriek voorgesteld als zijnde een mestfabriek; hij wil 117 hectaren heidegrond huren voor een termijn van 15 jaar aan een huurprijs van 5 frank per ha. Op 21 mei 1873 keurt de gemeenteraad de vestiging goed. In 1873 wordt begonnen met de bouw van de fabriek.

19370023: 305 e.v.

Land: BEL