Article

LT

verkoop (openbaar) pastorie Westmalle aan Dargonne

ID: 179900001299

Dit gebouw werd nog voor de Franse Revolutie opgericht door de Bernardijnen van Hemiksem, de tiendheffers van de Sint-Martinusparochie. Pastoor Verhulst was toen de geestelijke leider van Westmalle. In 1799 werd het gebouw als "zwart goed" aangekocht door Dargonne (de prefect?, LT) om in 1803 door pastoor Van Oers afgekocht te worden. Daar de gemeentebesturen - krachtens één der artikelen van het Concordaat - voor de woning van de pastoors moesten instaan, kocht de gemeente Westmalle de pastorie op 21 augustus 1835 aan.

bron: 19800067: 112 (met foto)

Land: BEL