Article

LT

20 mei 1817: reglement op de afpaling van buurtwegen en hun afpaling

ID: 181705201469

Reglement vastgesteld door de gedeputeerde staten ter uitvoering van art. 6 van de W. van 9 Ventose jaar XIII (= 28/2/1805) betrekkelijk het opzoeken der vroegere afpalingen der buurtwegen en de vaststelling hunner breedte. Dit reglement is gevolgd van een uittreksel van datgene van Maria Theresia van 3 maart 1762 over de breedte en de herstelling der openbare wegen.

18920015: 1038

Land: BEL