Article

LT

5 augustus 1798: verkoop Kelchterhoef aan Maastrichtenaar Mamin

ID: 179808058821

Op 5 augustus 1798 werd Kelchterhoef als zwart goed verkocht aan JEAN ABRAHAM MAMIN, uit Maastricht voor 105.000 Franse franken.

Het domein telde toen 48 bunders ( = 40 ha ) waarvan 18,25 bunders akkerland, 5,25 bunders weideland, 20 bunders weide, 2 bunders dennenbos, 1,5 bunder moeras, en 0,75 bunder vijver.

De hoeve bestond uit twee gebouwen waarvan één met 3 kamers en een stal, een ander met één kamer , een schuur en twee bakovens. Verder was er een tuin van 70 roeden (are).

Ook op 5 augustus werd dit goed verpacht aan Jean Bijnens voor 287 en 19 stuivers per jaar. De vijvers die verhuurd waren aan Jean Diliën en de weiden, uitgebaat door K. Linen maakten geen deel uit van de pachtovereenkomst.

"Un autre corps de ferme nommé Kelchterhoeve, consistant en un bâtiment contenant trois places basses et une écurie, et un autre bâtiment contenant une grange et deux fouries, un jardin de soixante-dix petites verges : le tout servant à l'exploitation de dix huit bonniers un quart de terre arable, cinq et un quart de prairie, vingt de bruyère, deux de bois de sapins et chêne, un et demi de marais et brossailles, et trois quarts d'étangs, affermés au Citoyen Jean Bynens, par un bail qui expli en l'an XIII de la République, moyennant 287 fr., 19 s.; estimé en revenu annuel à ladite somme, et en capital à 5860 francs.

Les étangs loués à Jean Diliën et les prairies exploitées par K. Linen, ne sont pas compris dans ladite exploitation.

Maestricht, le 17 Messidor an VI de la République Francaise. "

http://www.kelchterhoef.be/historie/Historie.htm (20051015)

Land: BEL