Article

LT

9 augustus 1889: WET OP DE ARBEIDERSHUISVESTING stimuleert bouw arbeiderswoningen

ID: 188908099931

de vader van deze wet was August Beernaert, katholiek politicus

http://kadoc.kuleuven.be/nl/nieuws/nieuwsbrief/juli04.pdf (20051015)

20060025: 214 geeft de exacte datum

19910079 X A STELANDRE Annick De arbeiderswoningen in Brussel en omgeving: toepassing van de wet van 1889. in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet, jg 45, nr 175, pp. 70-98

Land: BEL