Article

LT

1809: opcentiemen voor aanleg en onderhoud van wegen Maldegem-Breskens, Strasbourg-Trier-Liège, kanaal Brugge-Sluis, dijken te Blankenberge

ID: 180912279924

Voor de weg Strasbourg naar Liège via Trier geldt evenwel dat de gemeenten, langsheen deze weg gelegen, de werken op hun kosten zullen uitvoeren ("L'Offre faite d'effectuer les terrasses de la dite route par des travaux gratuits des communes voisines, sera réalisée. L'administration générale réglera le mode de ces travaux en nature, ou celui de leur rachat en deniers."). De schatkist draagt bij in de kosten ( bedrag van 445.000 frank uit de schatkist).

Receuil ... T7, p. 403 e.v.

Noot LT: hier komt een verschil in behandeling tot uiting: in de Vlaamse departementen wordt alles geregeld via opcentiemen, in de Franssprekende departementen kunnen die opcentiemen lager worden gehouden omdat men gratis werken van de gemeenten aanvaardt; zolang de werken echter niet opstarten, ontsnappen de gemeenten aan de levering (en de betaling door hen) van die werken.

Land: BEL