Article

LT

1832: epidemie cholera in Mons, Antwerpen, Gent, Hornu, Doornik, Brussel

ID: 183200005543

In de genoemde plaatsen werden personen in 1834 beloond voor hun inzet tijdens de cholera-epidemie.

18340002: 345-346

Dat de cholera-epidemie ook te Brussel slachtoffers maakte wordt vermeld in 19820086: 42

Land: BEL