Article

LT

19 augustus 1822: gronden Willem I: Staten-generaal debatteren in marathon-zitting

ID: 182208192287

Het debat gaat vooral over het feit of de gronden aan de Kroon dan wel aan Willem persoonlijk zouden toevallen. Uitslag van de stemming: 39 voor, 21 tegen. Tussen die 60 stemmen zijn er slechts 13 van het zuidelijk gedeelte (België) terwijl er toch 55 stemgerechtigden uit België waren. Het absenteïsme was toen dus al groot (of expres gewild zoals de Franse diplomaat destijds al suggereerde o.w.v. het compromitterende karakter van de wet).

19940066: 15

Land: BEL