Article

LT

GRONDWET aanvaard door notabelen op ceremonie in Amsterdam: 600 opgeroepen, 474 aanwezig, 448 stemmen voor, 26 tegen

ID: 181403291466

"Einde maart zou de Grondwet in een bijeenkomst van zeshonderd notabelen, die het Nederlandse volk vertegenwoordigden, worden aangenomen. Een vergadering die louter ceremonieel was, maar die Van Maanen toch nog hachelijk vond, aangezien hij elke argumentatie van de massa, al waren het notabelen, vreesde."

19480052: 253

19580059: 57 vermeldt dat van de 600 opgeroepen notabelen er 474 kwamen opdagen en dat de GW werd goedgekeurd bij 448 stemmen voor en 26 tegen.

18280002: 162 vermeldt de exacte datum: 29/3/1814

Land: NLD