Article

LT

1840 tot 1914: ijzererts (ook 'oer' genoemd) wordt uitgegraven in de Kempen te Kapellen, Brasschaat en noorden van de stad Antwerpen

ID: 184000005589

"Reeds rond de jaren 1840 werd dit ijzererts uitgegraven in 't Noorden der stad Antwerpen, te Brasschaet en te Cappellen, en naar de smeltovens der provincie Henegouwen gestuurd. Maar eerst veel later zijn die uitgravingen algemeen geworden en nu (dus in 1906, LT) is men volop aan de gang."

Vliebergh 19060001: 68; zie ook verderop in dit boek

zie ook http://www.utersjank.be/files/IJzerwinning%20in%20de%20Kempen.pdf

Land: BEL