Article

LT

2 december 1862: Meetingpartij komt op voor Antwerpse belangen

ID: 186212020963

6 november 1862: Leopold I maakt de Antwerpse Gemeenteraad, op het Paleis in Brussel ontboden, in een kort onderhoud duidelijk dat het landsbelang boven het Antwerps belang gaat in de kwestie van de Vesting Antwerpen. Daarop nemen 21 raadsleden ontslag. ['Antwerpen', 19e jaarg. nr. 4, dec 1973, p.181] < zie 2 en 5 december 1862 >2 en 5 december 1862: Bij een herverkiezing van de Antwerpse Gemeenteraad treedt de anti-militaristische en anti-Leopold I gerichte Meetingpartij naar voren. Een coalitie van katholieken, liberalen en vlaamsgezinden. ['Antwerpen', 19e jaarg. nr. 4, dec 1973, p.181] < zie 6 november 1862 >

http://www.strecker.be/2004/2004frames.htm (20060128)

zie ook 19970048:35

Land: BEL