Article

LT

1867: Vesting Noordkasteel te Antwerpen (Oosterweel) voltooid: 115 ha groot fort

ID: 186700008541

1867: Voltooiing van het Noordkasteel, een 115 ha. groot fort aan de samenloop van Schijn en Vosseschijn, gelegen op het grondgebied van Oosterweel. In 1885 werden nog nieuwe geschutstorens bijgebouwd. In 1887 gebeurde de afbraak van een der bastions voor de havenuitbreiding. Gedeclasseerd in 1910 werden nadien graansilo's en de Zeevaartschool op deze gronden gebouwd. In 1937 werden 61 ha. als recreatiezone ingericht, met roei-, vis- en zwemgelegenheid. [kockelberg-molens-1986, p. 97].

http://www.strecker.be/2004/2004frames.htm (20060128)

Land: BEL