Article

LT

geschil tussen USA en Mexico over kerkeigendommen is eerste zaak voor Hof van Arbitrage te Den Haag

ID: 190200004679

"Toen baron d'Estournelles in 1902 bij hem (president Ted Roosevelt, LT) kwam en hem verzocht om het Hof van Arbitrage leven in te blazen, luisterde Roosevelt naar hem. 'U kunt een gevaar en een hoop voor de mensheid zijn, al naar gelang u zich uitspreekt voor agressie of voor arbitrage', zei D'Estournelles. 'De wereld is geneigd te denken dat u aan de kant van het geweld staat. Bewijs het tegendeel.'

'Hoe?', vroeg de president.

'Door het Haagse Gerechtshof een taak te geven.' Roosevelt gaf Hay prompt de opdracht een zaak te zoeken, die voor arbitrage in aanmerking kwam, en Hay produceerde een oud geschil tussen de Verenigde Staten en Mexico over kerkeigendommen, het eerste dat aan het Hof werd voorgelegd."

19620073: 348

Land: USA