Article

LT

22 augustus 1885: grondeigendom in Congo geregeld bij decreet volgens systeem TORRENS ACT (belangrijk)

ID: 188508224421

Marstboom doet opmerken "Il est remarquable de constater que la première réglementation dans ce domaine data déjà (sic, LT) de 1885.

Hierdoor schakelt men over van een feitelijke toestand van grondbezetting naar een legale (situation de droit).

Noot LT: bij grondbezetting komt het er dus op aan de nieuwe toestand zo vlug als mogelijk in een juridisch systeem te vatten, te legaliseren.

19560061: 172

Land: COD