Article

LT

1920: wet op de grondbelasting (reële inkomsten aanslagen) mislukt: teveel werk voor het kadaster

ID: 192000001789

De basisidee van de wet van 29 oktober 1919, bijgewerkt door de wet van 3 augustus 1920, was dat alle belastbare inkomsten moesten beantwoorden aan de realiteit. Zo ook de inkomsten uit onroerende goederen, het zogenaamde kadastraal inkomen. Ingevolge de basispremisse moest het KI dan ook jaarlijks herzienbaar zijn. Met 8 miljoen percelen in België was dit teveel werk voor het kadaster en de toepassing van de wet mislukte dan ook.

19560061: 187 e.v. en 424

Land: BEL