Article

LT

22 april 1884 tot 28 juni 1907: verdragen en conventies tussen de Internationale Congo Vereniging (AIC) (en vanaf 22/11/1885 de EIC) en andere staten: 70 in aantal

ID: 188404225787

De eerste uitwisseling van Verklaringen gebeurt met de USA (22 en 24 april 1884).

Het eerste protocol dat wordt afgesloten door de EIC (Kongostaat) is dat van 22/11/1885: Protocollen tot vaststelling der grensscheiding tussen de EIC en de Franse bezittingen in het Manyanga-gebied.

De laatste is een overeenkomst tussen de EIC en België over het uitwisselen van postwissels (28 juni 1907).

Bron Kamer van Volksvertegenwoordigers, Documenten, p. 354-355

Land: COD