Article

LT

1819-1847: 227 NV's opgericht in België

ID: 181900004783

Tussen 1819 en 1847 werden er volgens Lebrun (La haute finance et la révolution industrielle en Belgique) in België 227 naamloze vennootschappen opgericht. Het leeuwenaandeel (43 NV's) werd opgenomen door vennootschappen die zich toelegden op de uitbouw van de verkeersinfrastructuur, waarvan 13 in de spoorwegsector. Daarna volgden de steenkoolmijnen (39), de metaalsector (21), verzekeringen (31), textiel (14), elektriciteit, scheikunde en suiker (16), enzovoort.

19920054: 165

Land: BEL