Article

LT

21 december 1796: uitdrijving abdij Hemelsdale te Brugge

ID: 179612160861

19490040 X B 139 DESIDERATUS fr. M. (Monnik der Cisterciënserabdij Sint-Sixtus te Westvleteren) De Abdij 's Hemelsdale 1237 -1796. Te Eesen (1237-1270), te Zillebeke (1270-1295), te Werken (1295-1575), te Diksmuide (1607-1671), te Brugge (1671-1804). Geschiedkundige aantekeningen. "Gesigneerd door de auteur. Softcover, originele cover, gebrocheerd, in-8°, 221 pp, buitentekstill., register der plaatsnamen, bibliografie (p. 10-11). Noot Lucas Tessens: de uitdrijving tijdens de Franse Revolutie gebeurde op 16/12/1796: de vrouwelijke religieuzen slaagden erin hun gebouwen terug te kopen met de ""bons"" (p. 178). Werk gebaseerd op archiefonderzoek. De abdij kende voortdurend geldzorgen. In de 18de eeuw heerste er interne onenigheid tussen de abdis en vijf geprofesten. Citaat uit het Visitatieverslag van 1725: ""... en zij zullen daarbij bedenken dat ze geen eigen wil meer hebben, en aan de tijdelijke zaken vaarwel hebben gezegd; ..."" (p. 162).
" Westmalle Cisterciënser Drukkerij 1949

Land: BEL